Oferty - Mieszkania, Działki, Domy i Apartamenty w Hiszpanii

Procedura zakupu nieruchomości w Hiszpanii

To bardzo proste ... zaufajcie nam ...

Najistotniejszą informacją dotyczącą zakupu nieruchomości w Hiszpanii jest z pewnością ta, że jest to niezwykle proste, a dzięki naszej pomocy, mamy nadzieję, że także przyjemne. Po zapoznaniu Państwa z naszą ofertą i otrzymaniu kluczowych informacji dotyczących poszukiwanej nieruchomości, będziemy mogli przygotować dokładny plan Waszego darmowego pobytu w Hiszpanii. Jednocześnie pragniemy zapoznać Państwa z pakietem naszych bezpłatnych usług, które mają na celu ułatwić wybór wymarzonej nieruchomości. Mają go także, co oczywiste dla nas, uczynić przyjemnym.

Pierwszy krok ...

Kontakt z naszą firmą na terenie Polski, w celu ustalenia podstawowych parametrów poszukiwanej przez Państwa nieruchomości. Przedstawienie i omówienie wstępnej oferty oraz stworzenie listy dodatkowych wymagań i oczekiwań.

Zapraszamy do Hiszpanii

Wizyta w Hiszpanii to kolejny, niezbędny etap. Dla nas to jedna z najprzyjemniejszych chwil, w których podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące wyboru wymarzonej nieruchomości.

Rezerwujemy wybraną nieruchomość

Po uzgodnieniu przez strony ceny transakcyjnej sporządzana jest umowa rezerwacyjna. Umowa rezerwacyjna ma charakter umowy przedwstępnej i podobnie jak w Polsce jest konieczna do zagwarantowania sobie praw do nabycia danej nieruchomości przez określony w umowie czas. Kupujący jest zobowiązany do wpłaty zadatku, którego wartość waha się pomiędzy 3.000 € a 6.000 €. Powyższa suma zaliczana jest na poczet kwoty zakupu. W przypadku gdy czas realizacji transakcji zakupu jest wydłużony, będzie wymagany dodatkowy depozyt w wysokości 10% wartości nieruchomości. W tym czasie nieruchomość jest sprawdzana przez naszą firmę pod względem prawnym. Sprawdzenia dokonujemy zarówno w Księgach Wieczystych jak i w Urzędach odpowiedzialnych za Lokalny Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Końcowa procedura zakupu

Właściwą procedurę zakupu rozpoczynamy po ostatecznej akceptacji wybranej przez klienta nieruchomości i na jego wyraźne zlecenie. Proces zakupu jest poprzedzony ostateczną negocjacją ceny. Z racji naszego wieloletniego doświadczenia możemy zagwarantować, że uzyskane ceny będą na najniższym możliwym poziomie. Kupujący z puntu widzenia finansowania zakupu ma dwie podstawowe możliwości: zakup ze środków własnych lub z wykorzystaniem kredytu hipotecznego. Po wyborze formy zakupu nieruchomości należy założyć konto bankowe. Umożliwi to dokonanie transakcji zakupu nieruchomości, jak również będzie konieczne do realizacji opłat stałych związanych z mediami, wspólnotą mieszkaniową oraz podatkami. Jest to też konieczny warunek do uruchomienia procesu starania się o kredyt hipoteczny. W przypadku kiedy korzystamy z kredytu hipotecznego, najpóźniej na jeden dzień przed aktem notarialnym zakupu nieruchomości, należy zgromadzić na koncie założonym w jednym z hiszpańskich banków określone środki. Będzie to pozostała kwota do pełnej ceny nieruchomości oraz środki na pokrycie kosztów związanych z zakupem. W przypadku zakupu za gotówkę, wszystkie koszty zakupu należy uiścić w ciągu 30 dni roboczych od podpisania aktu notarialnego. Przekazanie środków stronie sprzedającej może nastąpić w formie gwarantowanego czeku bankowego, wystawionego przez bank kupującego, lub jeśli sprzedający ma konto w tym samym banku poprzez przelew wewnętrzny. Umowę zakupu nieruchomości sporządza się w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Nasza firma przygotuje dla Państwa wszystkie potrzebne dokumenty związane z kredytem hipotecznym i zakupem nieruchomości. Aby proces podpisania umowy notarialnej przebiegał bez zakłóceń, staramy się wcześniej udostępnić Państwu jej projekt. Przed samym podpisaniem, jeden z naszych pracowników, sprawdza poprawność prawną dokumentu, jak również dokonuje tłumaczenia w formie werbalnej stronie kupującej. Oczywiście jest możliwość skorzystania z asysty prawnika wyznaczonego przez klienta lub współpracującego z naszą firmą (wtedy tłumaczenia dokonuje wyznaczony prawnik). Podczas podpisywania aktu notarialnego następuje przekazanie kluczy do zakupionej nieruchomości.

Azul Villa

Podziel Się Tą Wiedzą Z Bliskimi, Wybierz Swoją Platformę!

Acceso Area Privada Azul Villa

LOGIN
PASSWORD
 

Regulacje dotyczące plików cookies

 1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do polepszenia standardu korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest zarządzający AzullVilla Sp. z o. o. z siedzibą: Pl. Andersa 7, 61-894 Poznań.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu;
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach takich plików lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Domyślne ustawienia oprogramowań służących do przeglądania stron internetowych (przeglądarek internetowych) dopuszczają najczęściej przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień swojej przeglądarki dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w instrukcjach dla oprogramowania do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej).
 7. Ograniczenia zastosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu lub wręcz uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 8. Jako administrator strony nie ponosimy odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach.

Informacje Prawne

Prawa autorskie Grupa Azul Villa 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie informacje zawarte na tej stronie internetowej, a także grafika, kody w różnych językach programowania są dziełem, którego prawa autorskie należą do Azul Villa. Wyjątek stanowią prawa do produktów i usług, które nie są własnością Azul Villa, a których znaki graficzne i nazwy są zarejestrowane na rzecz ich właścicieli i zostały przez Azul Villa za takie uznane. Internauci uzyskujący dostęp do tej witryny mogą wyświetlać informacje zawarte w niniejszym dokumencie, pobierać je i odtwarzać w swoim systemie komputerowym. Nie zezwala się na samodzielne przekazywanie, powielanie, montaż, modyfikacje, zmiany, transfer, komunikację publiczną i wszelkie inne działanie, na które Azul Villa nie wyrazi zgody. Jednocześnie korzystanie z witryny przez Użytkownika w sposób jednoznaczny wymaga jego akceptacji zawartych w niniejszym ogłoszeniu postanowień. Grupa Azul Villa dokłada wszelkich starań, aby informacje, ogłoszenia, linki zewnętrze jak najlepiej odzwierciedlały stan faktyczny. Poddajemy surowej weryfikacji merytorycznej treści wszystkich publikowanych materiałów. Jednocześnie jednak nie możemy brać pełnej odpowiedzialności za stan faktyczny inny, jak prezentowany w treści witryny, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania osób trzecich, mających na celu świadome zatajenie prawdy lub wprowadzenie Azul Villa w błąd. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika jakichkolwiek nieprawidłowości, nieścisłości lub podejrzenia wykrycia niezgodności z prawem, ale także uznania naruszenia prawa własności intelektualnej, prosimy o niezwłoczną informację wysłaną listem do jednej z siedzib Azul Villa w Polsce lub Hiszpanii lub pocztą elektroniczną. Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdują się w witrynie w dziale Kontakt. Wszelkie spory dotyczące dostępu i korzystania z witryny internetowej przez Użytkowników, są regulowane prawem polskim i będą rozstrzygane na terytorium Polski.

MAPA STRONY

Bądźmy w kontakcie

Imię i Nazwisko
Twój e-mail
Skopiuj ten tekst
Podaj wynik