Zapytanie niepoprawne: select slo_slug from azu_slownik where slo_id=